Kwaliteit en klachten melden

Per 1 januari 2017 is in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) eisen over de kwaliteit van de zorg opgenomen. 

Om de kwaliteit te waarborgen, kan het voorkomen dat u een beoordelingsformulier ontvangt, om uw beoordeling te geven en eventuele tips om samen de zorg nog beter te verzorgen en hier kunt u sterren geven maar ook uw beoordeling toelichten.

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsorganisatie BATC. Beroepsvereniging BATC kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris.U kunt dat hier inzien. Via de BATC ben ik aangesloten bij de CAMCoop, dit is een stichting met een samenwerkingsverband in het complementaire zorgveld. 

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

  • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
  • Onvoldoende zorgverlening.
  • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
  • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
  • Geen goed behandelplan.
  • Geen goede zorg na de behandeling.